amp-auto-ads

Hợp đồng giám sát xây dựng nhà ở gia đình


 

❤ Mẫu hợp đồng giám sát xây dựng nhà ở gia đình tại Vinh, Nghệ An 

Hợp đồng giám sát xây dựng nhà ở gia đình tại TP Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG NHÀ Ở GIA ĐÌNH

Số: ………/HĐ-TVGS/2021

Công trình:

NHÀ Ở GIA ĐÌNH ÔNG…………………….BÀ ……………………..

Địa điểm:

…………………………………………………………………………….

-   Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14;

   - Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

-   Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2021 tại nhà Ông………………………………..

Bà ………………………………………., chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A : BÊN GIAO THẦU

- Đại diện là Ông/bà : …………………………………………………………………….

                          : …………………………………………………………………….

- Số CMND               :……………………………………………………………………..

- Địa chỉ                   : …………………………………………………………………….

- Tài khoản              : …………………………………………………………………….

- Điện thoại               :  ……………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B: BÊN NHẬN THẦU

- Tên đơn vị              : CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG

- Địa chỉ : Số 58, đường Trà Lân, Khối 10, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An

- Đại diện là Ông: Bùi Tuấn Anh                                        Chức vụ : Giám Đốc

- Tài khoản: 1012886740  Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Mã số thuế: 2902038044

- Điện thoại :  0976 92 98 96

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC.

   Bên A đồng ý giao bên B đồng ý nhận triển khai dịch vụ Tư vấn giám sát xây dựng nhà ở gia đìnhnhà ở gia đình, gói “ Dịch vụ TVGS thi công toàn thời gian”.

ĐIỀU 2: CÁC YÊU CẦU CHUYÊN MÔN, NHIỆM VỤ TVGS.

2.1. Bên B thực hiện dịch vụ thiết kế để thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm chuyên nghành xây dựng của Việt Nam hiện hành.

2.2. Yêu cầu về chuyên môn và Nhiệm vụ của Tư vấn giám sát cụ thể như sau:

a).  Yêu cầu về chuyên môn: Người trực tiếp giám sát tại công trường của đã được đào tạo về các kỹ năng giám sát xây dựng dân dụng, có kinh nghiệm thi công các công trình tương tự. Có các kỹ năng quản lý nhân lực, quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu do chủ đầu tư cung cấp…

b). Nhiệm vụ của người Tư vấn giám sát:

- Kiểm tra lại bản vẽ thiết kế thi công xem xét sự phù hợp kết cấu, kiến trúc.

- Giám sát chất lượng cọc và kỹ thuật ép cọc theo thiết kế đối với công trình.

- Giám sát và kiểm tra nhà thầu thực hiện đúng những điều  đã cam kết với chủ nhà đã ký trong hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng.

- Giám sát và kiểm tra nhà thầu thi công đúng theo bản vẽ thiết kế đã được duyệt. Nếu có phát sinh bổ sung so với thiết kế sẽ cùng chủ nhà giải quyết và đưa ra phương án tốt nhất.

- Kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật chuyên môn trong các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Kiểm tra và nhắc nhở nhà thầu thực hiện đúng tiến độ thi công, vấn đề an toàn lao động trên công trình, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

- Giúp chủ nhà mua vật tư phần hoàn thiện và tiết kiệm tài chính cho chủ nhà.

- Kiểm tra đối  với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình;

- Trường hợp nghi ngờ vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư  hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

- Xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN.

3.1. Thời gian thực hiện dich vụ được tính từ khi chủ đầu tư tiến hành động thổ khởi công công trình đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, dự kiến 05 tháng.

3.2. Định nghĩa chi tiết Thời gian làm việc của TVGS trên công trường:

-  Thời gian làm việc thực tế: Người giám sát trực tiếp làm việc bất kể ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật, trực đêm đổ bê tông…, miễn lúc nào có thợ làm việc là người giám sát đều có mặt tại công trình.

-  Thời gian làm việc theo quy định: 8h/ngày, 6 ngày/tuần, làm cả trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ.

- Chế độ phụ cấp làm việc ngoài giờ quy định: Phụ cấp tăng ca người giám sát được nhận đối với làm việc tăng ca Ngày thường, ngày nghỉ CN: 300.000 đồng/ <4 giờ; Ngày ngày lễ: 500.000 đồng <4 giờ. Chi phí phụ cấp này do Chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho người giám sát viên xây dựng, căn cứ vào ghi nhận thời gian phát sinh giữa các bên với nhau.

-  Mỗi tuần Bên A cho phép Tư vấn giám sát được nghỉ sớm để về Công ty họp giao ban định kỳ để báo cáo công việc và kế hoạch triển khai trong tuần mới vào lúc 16 giờ chiều ngày thứ Bảy hàng tuần. TVGS phải sắp xếp kiểm soát các công việc của mình xong xuôi hoàn chỉnh trước khi về Công ty họp.

-  Trường hợp do các điều kiện bất khả kháng mà công trình phải tạm dừng hoạt động: Công trình dừng hoạt động do các điều kiện sau: Do Bên A chủ động dừng hoạt động, do không có thợ làm việc, do phát sinh các vấn đề liên quan đến thiết kế cần sửa đổi, do các quy định bắt buộc của nhà nước về phòng chống dịch hoặc yêu cầu dừng thi công. Trường hợp Bên A vẫn yêu cầu người giám sát đến công trình làm việc thì Bên A vẫn phải trả 100% chi phí dịch vụ. Trường hợp Bên A đề nghị tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ bằng văn bản gửi tới Bên B thì Bên A không phải chi trả phí dịch vụ nêu tại Điều 4.

ĐIỀU 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

4.1. Giá hợp đồng dịch vụ (tạm tính):  … tháng * 15.000.000 đồng/tháng = ………. đồng.

   Giá hợp đồng chính thức căn cứ vào thời gian thực tế mà Bên A sử dụng dịch vụ của Bên B được các bên ghi nhận với nhau khi thanh lý hợp đồng.

4.2. Đơn giá dịch vụ cố định (tính theo thời gian thực tế qui tròn hàng tháng).

- Đơn giá dịch vụ: 15.000.000 đồng/ tháng (Mười lăm triệu đồng / một tháng)

- Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT (10%)

- Giá này bao gồm trọn gói mọi chi phí phát sinh.

- Giá này xuyên suốt và không thay đổi trong suốt quá trình thi công công trình trong vòng 1 năm đầu tiên.

- Giá này được duy trì áp dụng trong 01 năm đầu tiên, nếu công trình thi công lớn hơn 01 năm thì các bên tiến hành thương lượng lại giá dịch vụ và ký kết Phụ lục hợp đồng bổ sung.

4.3. Phương thức thanh toán:

- Đợt 1: Bên B ứng trước cho Bên A 01 tháng lương theo trị hợp đồng, tương ứng số tiền là: 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng) ngay sau khi ký hợp đồng.

- Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A hàng tháng lương theo trị hợp đồng, tương ứng số tiền là: : 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng) cho Bên A vào cuối tháng.

- Số tiền tạm ứng sẽ khấu trừ vào tháng cuối cùng.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ CÁC BÊN LIÊN QUAN.

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- TVGS đảm bảo rằng tất cả các công việc TVGS thực hiện theo Hợp đồng này phải phù hợp với Hồ sơ thiết kế và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư với nhà thầu xây dựng và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các qui định về tiêu chuẩn của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- TVGS phải đảm bảo giám sát thi công xây dựng công trình nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và an toàn;

- TVGS phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về mọi hoạt động do mình thực hiện.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện công việc;

- TVGS phải có trách nhiệm bảo mật các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án;

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Đảm bảo đủ điều kiện cho bên B làm việc

- Thanh toán cho Bên B theo quy định của Hợp đồng.

- Nếu hủy hợp đồng bên A phải bồi thường 01 tháng lương cho tư vấn giám sát gọi là phí hỗ trợ.

ĐIỀU 6. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG.

   Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hai bên có thể điều chỉnh, bổ sung Thỏa thuận. Mọi sửa chữa, thay đổi hay bổ sung cho Thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực khi chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của các Bên.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

   Bất kỳ tình huống nào xảy ra ngoài sự kiểm soát của Bên A và/hoặc Bên B, làm cho Bên A và/hoặc Bên B không thể thực hiện được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của Thỏa thuận thì được xem là tình huống bất khả kháng. Các tình huống đó bao gồm: hỏa hoạn, thiên tai, sự can thiệp của chính quyền,…

   Khi các tình huống bất khả kháng trực tiếp ảnh hưởng đến thực hiện Thỏa thuận, thì thời gian quy định cho việc thực hiện Thỏa thuận sẽ được gia hạn bằng thời gian thực hiện Công việc kéo dài do hậu quả của các tình huống bất khả kháng gây ra;

ĐIỀU 8: TẠM DỪNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

8.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng

Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:

- Lỗi do một trong hai bên gây ra mà không thể thỏa thuận được;

- Các trường hợp bất khả kháng;

- Các trường hợp khác do hai bên thảo thuận;

- Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bảng và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết. Trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì bồi thường cho bên thiệt hại.

- Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thỏa thuận để khắc phục.

8.2. Hủy bỏ hợp đồng

Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

- Nếu một trong hai bên tự ý hủy hợp đồng đã ký, số tiên chịu phạt là 30% giá trị hợp đồng

- Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận;

ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

- Nếu có bất đồng giữa các bên không giải quyết được bằng đàm phán thì sự việc sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền nơi bên A cư trú để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này. Chi phí toà án do Toà quy định và bên thua kiện sẽ chịu mọi án phí của Toà án.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hợp đồng gồm 10 Điều, 6 trang được làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản. Bên B giữ 02 bản.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                ……….ngày ……. tháng….. năm 2021

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B


✔ Bạn có thể Dowload file Hợp đồng Giám sát xây dựng nhà ở gia đình --> Tại đây

✔ Bạn có thể tham khảo Dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng nhà ở gia đình ----> Tại đây

✔ Bạn có thể tham khảo Báo giá các dịch vụ xây dựng ----> Tại đây

📞  HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI: 0976.92.98.96

Công ty TNHH Kiến trúc Phong thuỷ Huyền không Rất hân hạnh được là đối tác của Bạn !

0976 92 98 96